อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
จับกุมกลุ่มมั่วสุมยาเสพติด


เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2563 เวลา 14.30น.


ภายใต้การอำนวยการของ นายธรรมศักกดิ์  สว่างวงษ์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเบญจลักษ์ สั่งการให้ นายสมาน  มังษะชาติ ปลัดอำเภอ/จพง. ป.ป.ส. หมายเลข 610445 พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เบญจลักษ์ ที่ 18  เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ว่ามีการจับกลุ่มมั่วสุมเสพยาและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลหนองฮาง
สามารถจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย คือ 
นายมันติชัยฯ อายุ 16 ปี ที่อยู่ ม.5  ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ      
 พร้อมด้วยของกลาง 
1.ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) เม็ดสีแดง wy จำนวน 102 เม็ด 
2.บันทึกผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้น (มีผลเป็นบวก)
สถานที่จับกุม บริเวณพื้นที่ ม.4 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
โดยกล่าวหาว่า   
1. มียาเสพติดให้โทษประเภท1 (เมทแอมเฟตามีน)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
2.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎกมาย
 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งร้อยเวรสอบสวน สภ.เบญจลักษ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป