จัดระเบียบสังคม


วันที่ 15 ธันวาคม  2563 เวลา 21.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์(กลุ่มงานความมั่นคง)​ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และตำรวจ ออกตรวจ จัดระเบียบสังคม สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านรินมา U23 ร้านกุญชร ร้านวันสบาย และร้านพื้น พื้น โดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  ปิดสถานประกอบการให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ
เมื่อเวลา 24.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการว่าปิดให้บริการตามมาตรการฯ หรือไม่ ผลปรากฎว่าผู้ประกอบการปิดให้บริการตามมาตรการฯทุกแห่ง