อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ปฏิบัติการ โพธิ์ไทร ร่มเย็น


วันที่ 14 ธ.ค.2563  ตั้งแต่เวลา 11.00  น.

เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของ นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร มอบหมายให้นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.โพธิ์ไทร ดำเนืนยุทธการ์"โพธิ์ไทรร่มเย็น"  ปิดล้อมตรวจค่นเป้าหมายที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในพื้นที่ ต.สองคอน จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 พบผู้เสพจำนวน 2 รายคัดกรองเข้าสู่กระบวนการบำบัด(ค่ายจว.อบ.)
จุดที่ 2 จับกุมผู้ต้องหาเป็นชายจำนวน 1 ราย พร้อมของกลาง ยาไอซ์ จำนวน 1 ถุง น้ำหนักประมาณ 1.2 กรัม ผลตรวจปัสสาวะเป็นลบ แจ้งข้อกล่าวหา  "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาไอซ์)ไว้ในครบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย
จุดที่ 3. จับกุมผู้ต้องหาเป็นชาย 1 ราย  พร้อมของกลาง ยาบ้าจำนวน 28 เม็ด เงินสด จำนวน 600 บาท  ผลตรวจปัสสาวะเป็นลบ แจ้งข้อกล่าวหา" มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส.โพธิ์ไทร ดำเนินคดีตามกฎหมาย จำนวน 2 ราย  ส่งค่ายบำบัด จำนวน
2  ราย