อำเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ

จัดระเบียบสังคม

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 21.30 น.

นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย สั่งการให้ นายสุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วย สมาชิก อส. บูรณาการร่วมกับ สรรพสามิตจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยางชุมน้อย จัดระเบียบสังคม ณ สถานที่จัดงานไทบ้านแลนด์ มิวสิคเฟสติวัล หมู่ที่ 6 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีการจัดแสดงคอนเสิร์ต และได้ตรวจตราการกระทำผิดกฎหมายภายในงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกต้องตามกฎหมาย จึงได้เน้นย้ำให้ควบคุม เข้มงวดกวดขัน ไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หากพบมีการฝ่าฝืนและกระทำผิดจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพื่อป้องกันการมอมเมาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้อำเภอยางชุมน้อย ได้เน้นย้ำให้ผู้จัดงานประชาสัมพันธ์และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเข้มงวด และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงาน ตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ไว้กับอำเภอยางชุมน้อย หากมีการฝ่าฝืนหรือเกิดการแพร่ระบาดฯ ผู้จัดงานจะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป