อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
         จัดระเบียบสังคม

                              
 

วันที่  10- 12 -63 เวลาประมาณ 21.00 น.


เป็นต้นไป นายก้องเกียรติ มณฑาพันธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเมืองนนทบุรี พร้อมทีมบูรณาการฯ (เจ้าหน้าที่ปกครอง+อส.ร้อย เมืองนนทบุรีที่1+กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ) ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด + ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเรื่องใบอนุญาตทำงาน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการร้องเรียนสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการและแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ดังนี้
1 ออกตรวจบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลอาหารเมืองนนท์
  ผลการปฏิบัติ เชิญผู้ประกอบการรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิต 19 ตามนโยบายของรัฐบาล/ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และประชาสัมพันธ์มิให้มีการจัดให้ให้เข้าเล่นการพนัน ประเภท ข (ปาเป้า ปาโป่ง ฯ) ในบริเวณที่จัดงาน
-ผู้ประกอบการ รับทราบนโยบายตามที่แจ้งไว้ข้างและพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2 ออกตรวจสถานประกอบการร่วมกับ สภ.เมืองนนทบุรี ตามเรื่องร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง
ดังนี้
 1) ร้านมอร์นิ่ง ผับ
 2) ร้านนั่งเล่น
  ผลการปฏิบัติ สุ่มตรวจปัสสาวะผู้เข้าใช้ และพนักงานภายในร้าน ไม่พบผู้ใช้สารเสพติดแต่อย่างใด และไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใด
3 ตรวจประชาสัมพันธ์ตามมาตราการป้องกัน โควิต 19 ตามนโยบายรัฐบาล/ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 แห่ง
1)Bumblebee
2)แสงจันทร์
ผลการดำเนินการ  ได้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงและแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ประกอบการทราบ ผู้ประกอบการรับทราบและยินดีให้ความร่วมมือ ไม่พบการกระทำความผิดอื่น เหตุการณ์ทั่วไปปกติ