จัดกิจกรรมเพื่อสังคม


วันที่ 5 ธันวาคม 2563


กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอนสัก ที่ ๑๔
        นำโดย นายหมวดเอกชัชชัย มณี รองผู้บังคับกองร้อยฯ รักษาราชการแทนผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนดอนสัก ที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวัดชลคราม ม.๔ ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอดอนสัก ที่ ๑๔ ทำกิจกรรม"เราทำความ​ดี เพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทั่วไป​ร่วมกัน  บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดชลคราม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณโรงเรียน