จัดระเบียบสังคม

 
วันที่ 5 ธ.ค. 2563  ตั้งแต่เวลา 21.00 น.


ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผวจ.กบ.,นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กบ.,นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รอง ผวจ.กบ.,พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กบ.,และ พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผบก.ภ.จว.กบ.
ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดกระบี่ บูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกระบี่ เป็นประธานปล่อยแถวและเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ ลักษณะวิมล ผู้กำกับการ สภ.เมืองกระบี่
เป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ได้ทำการสนธิกำลังจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 กอ.รมน.จ.กระบี่ ปกครองอำเภอเมืองกระบี่ และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ได้ปฏิบัติการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จำนวน 7 ร้าน ดังนี้
     1.ร้าน Zeus
     2.ร้าน Hang Out
     3.ร้าน Factory
     4.ร้าน Boxbar
     5.ร้าน พี่สาว
     6.ร้าน ควันฟาง
     7.ร้านเรินน้ารัน
     เพื่อตรวจให้คำแนะนำสถานบริการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า 2019 รอบ 2  และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติอันเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่
       สรุปผลการปฏิบัติการ
       พบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้จำนวนหนึ่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าน่าจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าสถานบริการต้องหยุดทำการในวันนี้ พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการทุกร้านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และยินยอมปรับปรุงการให้บริการลูกค้าตามคำแนะนำ ส่วนความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด