อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
กวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด


วันที่  3 ธ.ค. 63

 
ภายใต้การอำนวยการของนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ,  ได้สั่งการให้นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอ งานป้องกัน/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เลขประจำตัว 62004 นำกำลังสมาชิก อส.อ.ขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลัง , จนท.ตร.สภ.ไพร,จนท.ทหาร ฉก.3 กกล.สุรนารี นำโดย พ.ต.ต.นิคม ยุวะบุตร สว.สส. สภ.ไพร
ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ ศป.ปส.อ.ขุนหาญ ผลการดำเนินการ มีดังนี้        
       1. เวลาประมาณ ( 18.00 น.) ร่วมกันจับกุม ณรงค์เดช ไชยหงษ์  อายุ 24 ปี  ที่อยู่ 121 ม.2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
       
            : พร้อมด้วยของกลาง
 - ต้นกัญชา จำนวน 1 ต้น
 - หมัอนึ่ง จำนวน 1 ใบ
 - เหล็กสามขา สำหรับตั้งหม้อกระท่อม จำนวน 1 อัน
 - ยาแก้ไอ จำนวน 1 ขวด
 - น้ำอัดลม ยี่ห้อโค้ก  ปริมาตร 3/4 ขวด
 - น้ำต้มพืชกระท่อม จำนวน 1 ขวด ปริมาตร 1,500 ml.
 - กากใบกระท่อมที่ต้มแล้ว จำนวน 1 ถุง น้ำหนัก 679 กรัม
 - อุปกรณ์ใช้กรองกากกระท่อม จำนวน 2 อัน

             :โดยกล่าวหาว่า 
- ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ต้มน้ำพืชกระท่อมและต้นกัญชา)โดยผิดกฎหมาย

    2.ร่วมกันจับกุมนายจุลสิทธิ์ พงษ์วัน  อายุ 22  ปี บ้านเลขที่ 95 ม.8 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
                : พร้อมด้วยของกลาง
- ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) น้ำหนัก 58 กรัม
                :โดยกล่าวหาว่า
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
  
           - สถานที่จับกุม  บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 บ.กราม  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

    3.ร่วมกันจับกุมนายดำรงศ์ศักดิ์  บุตรอุดม  อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 55 ม.9 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 15 เม็ด 
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
- ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
               : สถานที่จับกุม บริเวณถนนสาธารณะทิศตะวันออกบ้านกราม ม.9 ต.ไพร
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

   4.ร่วมกันจับกุมนายนิรุธ ศรีชัย  อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 124/1 ม.2 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
               : สถานที่จับกุม บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ทิศตะวันออกบ้านกราม ม.9 ต.ไพร
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

     5.เวลาประมาณ (21.00 น.)ร่วมกันจับกุมนายสุริชัย คิดเริง อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 140 ม.3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 26 เม็ด 
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

    6.ร่วมกันจับกุมนายศักดิ์สิทธิ์ ติงสะ อายุ 22 ปี บ้านเลขที่ 192 ม.3 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 4เม็ด 
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

    7.ร่วมกันจับกุมนายก้องเกียรติ บุญจูง อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
      8.ร่วมกันจับกุมนายชลธาร สิงห์โท อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 120 ม.1 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
             : พร้อมด้วยของกลาง
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 10 เม็ด 
 - ผลตรวจปัสสาวะเป็น(บวก)
              :โดยกล่าวหาว่า
 - มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
- เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
               : สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 39 ม.10 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
       
  เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมด้วยของกลางส่งพนักงาน สอบสวน สภ.ไพรเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป