ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.
จับกุมผู้กระทำคามผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น. 


ได้ออกปฏิบัติการจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ. 

ในเขตพื้นที่
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด

จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นายศุภชัย. ใยอุ่น
อายุ 21 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
-ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด 

2.นายโชคประเสริฐ. 
สุวรรศรี
อายุ 19 ปี

3.นายมนสิช.  บุญไทย
อายุ 18 ปี

4.นายอำนาจ.  จำนงค์
อายุ 25 ปี

ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

สมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟู 
จำนวน 1 ราย

รวมผู้ต้องหา  5 ราย
-รวมของกลาง
-ยาบ้าจำนวน  1 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.อุทุมพรพิสัย
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป