ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเข้าค้นพื้นที่เป้าหมาย

วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 13.00 น.


ภายใต้การอำนวยการของนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรถ์/ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ /นายสหวิช อภิชัยวิศรุศกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ /โดยนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบและดำเนินการกรณีที่ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่านายเอ (นามสมมุติ) มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติด(ยาบ้า) ให้กับวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกั้ง และพื้นที่อื่นๆ ในตำบลบ้านด่านนาขาม จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และประสานกำลังกับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 316 น้ำปาด (กก.ตชด.31 กองร้อย ตชด.316) เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.อต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าดำเนินการต่อพื้นที่เป้าหมาย 

ผลการปฏิบัติ ดังนี้

1) นำหมายค้นศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ค 599 ลงวันที่ 30 พ.ย.63 เข้าค้นเป้าหมาย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกั้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จับกุมนายเอ (นามสมมุติ) พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 6 เม็ด และผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลเป็นบวก จึงนำตัวผู้ถูกจับกุมมาทำบันทึกการจับกุม ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์(กลุ่มงานความมั่นคง) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

2) นำหมายค้นศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ค 600 ลงวันที่ 30 พ.ย.63 เข้าดำเนินการต่อเป้าหมาย หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกั้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ แต่ไม่พบเป้าหมาย จึงไม่ได้ดำเนินการตรวจค้นได้