จับกุมผู้ค้ายาเสพติด

 
อำเภอปลายพระยาขอรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  วันที่ 1 ธันวาม 2563 เวลา 10.30 น. 

ภายใต้การอำนวยการของ นายสมโภชน์  ทองชู  นายอำเภอปลายพระยา สั่งการให้นายเสกสรรค์  สายแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 542658 นายจักรพงศ์  อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 622326 นายธิติสรรค์  พิมลศรี  ปลัดอำเภอ /จพง.ปปส.หมายเลข 610111 พร้อมสมาชิกกอส.อ.ปลายพระยาที่ 5
 ดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีผลการปฏิบัติจับกุม ผู้ต้องหาได้ 2 ราย
 1. นายนพดล แจ่มสุล อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 7 ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
 พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(ยาบ้า)  จำนวน  23 เม็ด
 2.นายเสวก  ถิ่นเขาต่อห อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 116 ม.6 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
 พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ยาบ้า)  จำนวน  5 เม็ด
 นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลายพระยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป