ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ
สถานบริการตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน
จ.นนทบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 22.00 น.

 

          ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ศดธ.อ.เมือง และสมาชิกอส.ร้อยอส.เมืองนนทบุรีที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ/สถานบริการตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศดธ.จ.นบ. จำนวน 11 แห่ง คือ ร้านล้างรถบาร์ ร้านพี่วัฒน์ ร้านเทป-90 ร้านสะบาย ร้านสนิทสนม ร้านคิวบาร์ ร้านลงขัน ร้านเคลิ้ม ร้านเสพสุข ร้านละเมอ(ปิด) และร้านบางกระสอ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย จึงได้เน้นย้ำเรื่องการเปิดปิดตามเวลา จำหน่ายสุราตามเวลา เสียง และไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ