จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ

 


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 00.40น.        ได้ออกปฏิบัติการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ  ในเขตพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ และ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 655 เม็ด

จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.นายยอดยิ่ง.  ชามัท
อายุ 40 ปี

2.น.ส.รัตติยากร.  หมายมุ่ง
อายุ 23 ปี

ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
-ยาบ้า จำนวน 574 เม็ด 

3.นายปรีชา.  วงค์พุฒ
อายุ 51 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า  จำนวน 1 เม็ด

4.นายอรรถพล.  นามโคตร
อายุ 21 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 80 เม็ด

สมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟู 
จำนวน 1 ราย

รวมผู้ต้องหา  4 ราย
-รวมของกลาง
-ยาบ้าจำนวน  655 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.เมืองศรีสะเกษ และ สภ.กันทรารมย์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป