จัดระเบียบสังคม


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจ และทหาร ออกตรวจ จัดระเบียบสังคม สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ร้านวิคตอเรียคาราโอเกะ ร้านเดอะลิฟวิง ร้านสปิด ร้านฟูลเฮ้า ร้านตะวันแดง  ร้านไหน ร้านโรงเลียน และร้านเช็คอิน โดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  ปิดสถานประกอบการให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ
เมื่อเวลา 24.00 น. ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการว่าปิดให้บริการตามมาตรการฯ หรือไม่ ผลปรากฎว่าผู้ประกอบการปิดให้บริการตามมาตรการฯทุกแห่ง