ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.30 น.

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการโดยนายทรงพล ใจกริ่ม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้ดำเนินการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ระดมกวาดล้าง
ยาเสพติด ตามแผน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP.3” ร่วมกันทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยการบูรณาการการทำงานจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอทั้ง 18 อำเภอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขับเคลื่อน "ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP.3” โดยมีกำลังพลเข้าร่วมทั้งหมด 210 นาย เป้าหมายรวม 70 จุด มีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 
       1. จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 96 คน                  
       2. ของกลาง ยาบ้า 9,886 ไอซ์ 20.38 กัญชาแห้ง 9.84 กรัม อาวุธปืน 30 กระบอก กระสุน 3 นัด และเงินสดรวม 9,100 บาท