อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

     
วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 20.00 น.

นายอุทัย สอนจีน  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน  นายอำเภอไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22  บูรณาการร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ  เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5  เจ้าหน้าที่ทหาร ศป.บส.ชน.ที่ 2  เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 1 กกล. ผาเมือง  กำนันตำบลแม่ทะลบ ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ตำบลแม่ทะลบ ณ บริเวณ ทางสามแยกหย่อมบ้านห้วยทราย และบริเวณถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอยหล่อ ม.4 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด