เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง


วันที่ 17 พ.ย. 63 


โดยอำนวยการของ นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มอบหมายให้ 
 นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดอำเภอ นางปิยาภรณ์ มีภักดี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย  อส.อ.เมืองบุรีรัมย์ 3 ร่วมกับ นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ นักพัฒนาสังคม พมจ.บุรีรัมย์ และ นางสิรินรัตน์ ตั้งบริพัตรสกุล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บุรีรัมย์ ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี พยเห็นเด็กชายอายุประมาณ 11 ปี เดินเร่ขายขนมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงกลางวัน
    ผลการตรวจสอบ พบ ด.ช.สุรดิษ  xxxx อายุ 11 ปี ที่อยู่ 537 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เดินเร่ขายขนมจริง ในช่วงกลางวัน /ไม่ได้เรียนหนังสือ จึงได้ติดตาม มารดา เพื่อสอบถามข้อเท็จริงและให้การแนะนำ ช่วยเหลือ ในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามกฏหมาย  ต่อไป