ชุดปฏิบัติการ ตัดฟันกัญชา

วันที่ 18 พ.ย. 63 ตั้งแต่เวลา  08.00  น.

 ณ  ที่ว่าการอำเภอกุดบาก
นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายดำรง  สิริวิชย อิ่มวิเศษ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในการประชุมและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตัดฟันกัญชาในพื้นที่อำเภอกุดบาก 
โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น ชุดปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย  นายปรีชา  มณีสร้อย  นายอำเภอกุดบาก และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน  ปปส.  ภาค  4 , เจ้าหน้าที่  ศอ.ปส.จังหวัดสกลนคร / กองร้อย อส.จ.สกลนคร , เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อำเภอกุดบาก ,  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุดบาก , เจ้าหน้าที่  กก.สส.ภ.จว.สกลนคร ,  เจ้าหน้าที่ ตชด.23  , เจ้าหน้าที่  กอ.รมน.สกลนคร , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก 
จากนั้น  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ได้ร่วมเดินสำรวจ ค้นหาพื้นที่เป้าหมายตามพิกัดทางอากาศจาก ปปส. ภาค  4  ในบริเวณแถวภูเขียว  ภูขาม พื้นที่เขตบ้านบัว ตำบลกุดบาก พบว่ามีการลักลอบปลูกต้นกัญชาสด โดยปลูกอยู่ในบริเวณป่ารกทึบ มีต้นไม้ วัชพืชล้อมโดยรอบปิดบังไว้ รวมจำนวน 5 แปลง  26 หลุม เป็นต้นกัญชาสดรวมประมาณทั้งหมด 125 ต้น จึงได้ร่วมกัน ถอน ตัด ฟัน เผาทำลายบางส่วนและได้นำของกลางส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นต้นกัญชาสด (ราก  ลำต้น  ก้าน  ใบ)  ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กุดบาก  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป