จัดระเบียบสังคม


 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายธัชกร  หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจ และทหาร ออกตรวจ จัดระเบียบสังคม สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยได้ออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านโบตั๋นคาราโอเกะ ร้านชวนชมคาราโอเกะ ร้านไหน และร้านโรงเลียน โดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมาย  ปิดสถานประกอบการให้ตรงเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ