จุ่โจมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด


วันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 07.00 น.

นายธนารัฐ  สายเทพ นายอำเภอเกาะคา มอบหมายให้นายรณรงค์ พงษ์สวัสดิ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส.อ.เกาะคา ที่ 3 เข้าจู่โจมตรวจค้นเป้าหมายการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลนาแส่ง บ้านนาแก้วตะวันออก หมู่ที่ 3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ตามที่ได้รับจากแหล่งข่าวในพื้นที่ ผลการปฏิบัติตรวจพบเป้าหมายจำนวน 4 ราย ได้ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย พบว่าผลตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด จำนวน 3 ราย และพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำนวน 1 ราย ของกลางยาบ้า จำนวน 150 เม็ด จึงได้ทำการสอบสวนขยายผลแล้วนำส่งผู้เสพเข้าศูนย์คัดกรองรพ.เกาะคา เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป