ครอบครัวท่าแพ วิถีบาราเกตุ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 
 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอท่าแพ ภายใต้การอำนวยการของ นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ ได้มอบหมาย นายประชานารถ สุวรรณสิทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิกอส.อ.ท่าแพ ที่ 7 จนท.สสอ.อ.ท่าแพ ลูกจ้างยาเสพติด อ.ท่าแพ และลูกจ้างตำบลสมาร์ททีม อ.ท่าแพ

ได้ร่วมกันดำเนินการ ตรวจปัสสาวะของบุคคล ทั้งสิ้น 167 ราย จำแนกได้  ดังนี้

 1.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน จำนวน 136 ราย

 2.บัณฑิตอาสา จำนวน 31  ราย

   ผลการปฏิบัติ ไม่พบสารเสพติดในบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด