บำบัดทุกข์ บำรุงสุข


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.


อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน(อำเภอยิ้ม) ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ วัดหนองย่างหมู โดยนางสาวสุนันทา ละเอียด ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยสมาชิกกองร้อย อส.อ.หนองหงส์ที่ 16  ร่วมกับสำนักงานที่ดินอำเภอหนองหงส์,สำนักงานพัฒนาชุมชุมชนอำเภอหนองหงส์,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์,กศน.อำเภอหนองหงส์,สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ ,ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์,ธกส.อำเภอหนองหงส์,สถานีตำรวจภูธรหนองหงส์,สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ โดยออกให้บริการประชาชน เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์,บริการตัดผมฟรี,ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน,ตรวจสุขภาพ/ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ,ห้องสมุดเคลื่อนที่/บริการน้ำดื่มสมุนไพร,แจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบำรุงพืชฯ,แจกจ่ายพันธุ์พืชผักสวนครัว,ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ,บริการซ่อมรถจักรยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองฝ้าย  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  300 คน
     -ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย