ตั้งจุดตรวจจุดสกัด


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563   เวลา 14.00 น.  

ภายใต้การอำนวยการของนายกองตรี ณัฎฐ์กร  ศิริผ่องแผ้ว ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ 24  มอบหมายให้นายหมวดเอก ธนศักดิ์    ปุ่นประโคน รองผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ฯ , นายหมวดเอก ทวี   ไขว้พันธุ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง    นำกำลังพลอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ที่ 24 ประกอบด้วย อส.ประจำกองและ  อส.สำรอง บูรณาการกำลังประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เฉลิมพระเกียรติ ,สภ.ถาวร ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.วิศิษฏ์  บัวสง่าวงศ์ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ, พ.ต.ท.ญาณะธัช  ชัยพชรโชติ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรถาวร ,เจ้าหน้าที่ทหาร กอ.รมน.(ชุดการข่าว) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ภายใต้การอำนวยการของ นายวิชัย  เจริญสุข สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปฏิบัติการโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2563  โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด จัดระเบียบสังคม ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย   ป้องกันปัญหาอาชญากรรม   ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ตำบลเจริญสุข
             ในการนี้ได้ทำการตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานของโรงโม่หินแบล๊คซี 1994 ม.14 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 80 ราย พบผู้เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน 3 ราย  ยาไอช์ จำนวน 2 ราย ได้ดำเนินการจัดทำประวัติ และนัดหมายเพื่อนำตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูระบบสมัครใจศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดำเนินการตามกฏหมายพร้อมทั้งขยายผลในส่วนของผู้ค้าต่อไป