จัดระเบียบสังคม

 

 วันที่ 13 พ.ย 63 เวลา 23.00น.


นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิมอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง นำโดยนายณรงค์ ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอ ,ส.ต.ท.สาคร  ประเสริฐ์แก้ว ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ในสังกัด บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ  สภ.เมืองชัยภูมิ , สถานพินิจฯ จว.ชัยภูมิ , สรรพสามิต อ.เมืองชัยภูมิ , กอ.รมน.จว.ชัยภูมิ ,สส.อ.เมืองชัยภูมิ ออกตรวจสถานบริการและสถาน ประกอบการตาม พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551(คาราโอเกะ)ที่ตั้งอยู่บนถนนสายชัยภูมิ-แก้งคร้อ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จำนวน 7 แห่งและสถานประกอบการที่มี ลักษณะคล้ายสถานบริการที่ตั้งอยู่บนถนนสายนนทนาคร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ในการจำหน่ายอาหาร/สุรา รวมทั้งแนวทางปฎิบัติในการป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 2019  ซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติ ตามมาตรการที่หน่วยของรัฐกำหนดได้เป็นอย่างดี ผลการ ตรวจตามมาตรการอื่นๆ มีผลดังนี้                   
  1.ตรวจปัสสวะพนักงานหญิงร้านคาราโอเกะ 13 คน ไม่พบสารเสพติด                                      
  2.ตรวจปัสสวะผู้ใช้บริการชาย 2 คน ไม่พบสารเสพติด                              
  3.เปรียบเทียบปรับบัตรประชาชนผู้ใช้บริการชาย 1 คน