ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


 

วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น.

นายอุทัย สอนจีน  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน  นายอำเภอไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22  บูรณาการร่วมกับ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ  เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5  เจ้าหน้าที่ทหาร ศป.บส.ชน.ที่ 2  เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 1 กกล. ผาเมือง  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ  ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์  ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์  จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
        1. J&T Express สาขาไชยปราการ
        2. Kerry Express  สาขาไชยปราการ
        3. ไปรษณีย์ไทย สาขาไชยปราการ
        4. นิ่มเอ็กซ์เพลส สาขาไชยปราการ
        5. Flash Express สาขาไชยปราการ
        พร้อมนี้ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ทั้ง 5 แห่ง จำนวน 40 ราย
        ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและเน้นย้ำให้ทางสถานประกอบกิจการ  ปฎิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัด  เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยผ่านระบบโลจิสติกส์