ปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.


 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 00.40 น.

 
ได้ออกปฏิบัติการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ. 
ในเขตพื้นที่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ไอซ์. น้ำหนักรวม 35.54 กรัม(g) ยาบ้า จำนวน 4,111 เม็ด

จำนวน 1. ราย ดังนี้ 1.นายวาที.   เสาเวียง อายุ 40 ปี

ผลตรวจปัสสาวะพบมี ผลบวก

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์,ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง  ยาบ้า จำนวน 4,111 เม็ด 

สมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟู ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จำนวน 2 ราย 
รวมผู้ต้องหา  3 ราย รวมของกลาง ไอซ์ น้ำหนักรวม 35.54 กรัม g ยาบ้าจำนวน 4,111 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป