ออกลาดตระเวนการบุกรุกทำลายป่าและสัตว์ป่า จ.สุรินทร์

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

 

       ภายใต้การอำนวยการของนายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอบัวเชด ได้มอบหมายให้จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอบัวเชด, จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ, จนท.ตชด.ที่ 214 และสมาชิก อส.อ.บัวเชด ที่ 7 รวมจำนวน 17 นาย ร่วมกันสนธิกำลังทำการลาดตระเวนตามแผน AO เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และภัยคุกคามอื่นๆ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในห้วงระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.63 (3 วัน 2 คืน) บริเวณป่าทิศตะวันตกช่องพริก, หลัก3, ช่องกระลอกและช่องกาลัน รวมระยะทางลาดตระเวนประมาณ 22 กม.
ผลการปฏิบัติ : พบร่องรอยตัดตอไม้เก่ารวมจำนวน 18 ตอ (ไม้ประดู่ 1 ตอ,ไม้ตะเคียน 5 ตอ,ไม้อะลาง 3 ตอ,ไม้กันเกรา 9 ตอ) และพบร่องรอยตัดไม้ประดู่ใหม่ 1 ตอ แต่ไม่พบผู้กระทำความผิด และเหตุการณ์ทั่วไปปกติ