ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ให้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
 

        นายคมป์  สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ  มอบหมายให้นายชลวิทย์ จันทราภรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและนายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง   พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหาญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนหาญ นำโดย แพทย์หญิงรัชฎาพร รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ และสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ออกพื้นที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ต.บักดอง เพื่อร่วมกันตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  จำนวน 90 คน
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด