เปิดอบรม ผบ.มว.อส. รุ่นที่ 49
ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 น.
 

       นายกองเอก ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รอง หน.ฝอ.บก.อส./รอง อปค. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับหมวด อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” (รุ่นที่ 49) ณ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พอ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะนายทหาร ครูฝึก และ ก.ท.กิตติพงศ์ สุขภาคกุล หน.ฝอ.บก.อส.จ.ปข./ปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.ท.กฤษดา โลศิริ หก.ยก.บก.อส./ผอ.สยข. สน.อส. นายประยงค์ จันทเต็ง นอ.หัวหิน ผู้แทน นอ.ปราณบุรี ข้าราชการกรมการปกครอง สน.อส. ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมเป็นปลัดอำเภอ/เจ้าพนักงานปกครอง จำนวน 100 นาย เป็นชาย 88 นาย เป็นหญิง 12 นาย ห้วงการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2563 – 26 ธ.ค. 2563 รวม 49 วัน