จัดระเบียบสังคม อำเภอบ้านตาขุน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 21.00 น.

นาย กล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอบ้านตาขุน ได้มอบหมายให้ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอบ้านตาขุน ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข และฝ่ายปกครอง ในการบูรณาการร่วมกันกวดขัน ตรวจตรา สอดส่อง สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เป็นแหล่งมั่วสุม เป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
       1. โรสบาร์ คาราโอเกะ
       2. ตะวันรุ่ง คาราโอเกะ
       3. ร้านตาขุนคันทรี่
       4. ร้านเรื่องเหล้า @ บ้านตาขุน
       5. ซากุระ คาราโอเกะ 2
       6. ฟ้าสาง คาราโอเกะ
โดยได้เข้มงวดในเรื่องการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายและตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะจากเจ้าของและพนักงานภายในร้าน จำนวน 26 คน ผลการปฏิบัติจำแนกได้ ดังนี้
       1. ชาย 8 คน พบสารเสพติด (กัญชา) 2 คน
       2. หญิง 18 คน ไม่พบสารเสพติด 
       3. สำหรับผู้ที่เสพยาเสพติดทางราชการได้นัดหมายเพื่อนำไปบำบัดฟื้นฟูและรักษาต่อไป