จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด 2 ราย
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 20.00 น.

 
ได้ออกปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ

 ร่วมกับศป.ปส.อ.กันทรารมย์ ในเขตพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 16 เม็ด

จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายณรงค์ศักดิ์.  ชูรังสฤษฏ์.    อายุ 27 ปี

ผลตรวจปัสสาวะพบมี ผลบวก

ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด 

2.นายอุ้ม.  จันละออ อายุ 37 ปี

ผลตรวจปัสสาวะพบมีผลเป็นบวก

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง ยาบ้า จำนวน 15 เม็ด