จัดกำลังพล อส. ดูเเลควาเรียบร้อยผู้เข้าเเข่งขันวิ่งวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
 

         บก.อส.จ.ชม. ได้จัดกำลังพลสมาชิก อส. จำนวน 35 นาย สนับสนุน การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล อินทนนท์ Thailand by UTMB  ซึ่งเป็น 1 ใน 6 สนามทั่วโลก  โดยเป็นภารกิจต่อเนื่อง 48 ชั่วโมง การอยู่ประจำจุดและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่