เจอยาเสพติดกว่า 8 ล้านเม็ด
บริเวณที่ทิ้งขยะหมู่บ้านนาข่า จ.เลยวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

       
          ได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ตามแนวชายแดน พื้นที่อำเภอด่านซ้าย ว่าจะมีการขนยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ข้ามชายแดนบริเวณบ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยการอำนวยการของนายชัยทวัช  เนียมศิริ ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พลตำรวจตรีวรวัฒน์  มะลิ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พ.อ.พิทักษ์  ชูศรี บังคับการกรมทหารพรานที่ 22 นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย  พ.ต.อ.วีระพัน  สมสุข ผู้กับกับการตำรวจภูธรด่านซ้าย พ.ต.ท.เบญจรงค์  ใบใหญ่ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 และร้อยโทชิดชัย  ศรีด่านจาก ผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2206
จึงมอบหมายให้หน่วยกำลังในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2206 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 ฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย และสมาชิก อส. กองอาสารักษาดินแดนอำเภอด่านซ้าย ที่ 7 บูรณาการเพื่อวางแผนตรวจสอบ และซุ่มลาดตระเวนบริเวณชายแดนริมแม่น้ำเหือง บ้านปากโป่ง หมู่ที่ 6 และบ้านนาข่า หมู่ที่ 5 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ถึงบริเวณด่านวังสัมพันธ์ ในพื้นที่ของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ชุดลาดตระเวน ฯ ได้ตรวจบริเวณที่ทิ้งขยะของหมู่บ้านนาข่า ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร พบถุงดำกองอยู่บริเวณกองขยะซึ่งห่างจากแม่น้ำเหืองชายแดนไทย – สปป.ลาว ประมาณ 5 เมตร จึงได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าเป็นยาเสพติดประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เป็นจำนวนมาก ได้ทำการคำนวณปริมาณยาเสพติดดังกล่าว ในที่เกิดเหตุ ในถุงดำมียาเสพติดประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ถุงละ 200,000 เม็ด จำนวน 40 ถุง รวมจำนวนยาเสพติดประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ประมาณ 8,000,000 เม็ด จึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เข้าทำการตรวจยึด 

        ขณะนี้ได้นำของกลางทั้งหมดมาตรวจนับที่สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่จากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเลย เข้าทำการตรวจสอบ