ออกตรวจตราความเรียบร้อย
วันลอยกระทง ปี 2563


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลาตั้งเเต่ 18.00-21.30 น. 

     ชุดอำนวยการ
     1. นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  ผวจ.หนองบัวลำภู 
     2. นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  รอง ผวจ.หนองบัวลำภู 
     3. นายวัชรินทร์  สุตลาวดี  ปลัดจังหวัด    
     4. นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอเมือง
   ชุดปฏิบัติการ 
     1. ชปพ.ปค.จ.นภ   
     2. ชปพ.ปค.อ.เมือง
     ได้ออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ตามสถานที่ต่างไป ดังต่อไปนี้
      1. สถานที่จัดงานลอยกระทงของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ที่สนามสมเด็จพระนเรศวร
      2. ร้านอาหารเพลินภิรมย์
      3. ร้านขายเหล้าบ้านเอื้ออาทร
      4. ร้านบ่าวแดง
       ผลการตรวจตราเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย