ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00-21.10 น.


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อำนวยการให้นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มว.สห.จังหวัดศรีสะเกษ และกองร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2 ร่วมกับอำเภอเมืองศรีสะเกษ สำนักงานธารณสุขอำเภอเมือง สำนักเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 28 และสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ บูรณาการจัดระเบียบสังคม โรงแรม รีสอร์ท สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ  เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายและป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายหลังกลับจากสถานบริการหรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้โรงแรม รีสอร์ท สถานประกอบการ ดังกล่าว ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่22/2558และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฎิบัติตามมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 อย่างเคร่งครัด ในระหว่างออกตรวจยังไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด