ตรวจสอบร้านค้าจำหน่าย ประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ
อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษวันที่ 30/10/63  เวลา 17.00 น.

นายคมป์  สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้มอบหมายให้นายจุติเพชร  บุญเนตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกอง,อาสารักษาดินแดนอำเภอขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนหาญ ร่วมกันออกสถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขาย ประทัด ดอกไม้ไฟ พลุ และโคมลอย
ทั้งนี้ได้กำชับแนะนำและตักเตือนสถานประกอบการและร้านค้าให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด