ตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 29/10/63 เวลา 21.30 น.

นายคมป์  สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา สกุลศักดิ์ถาวร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร พร้อมด้วยนายชลวิทย์ จันทราภรณ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังจนท.ฝ่ายปกครอง สมาชิกกอง,อาสารักษาดินแดนอำเภอขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนหาญและสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ร่วมกันออกจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามคำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่22/2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติตามมาตราการป้องกันเชื่อไวรัสโควิค 19 อย่างเคร่งครัด
ในระหว่างออกตรวจยังไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด