ตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด


วันที่ 29 ต.ค.63      นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแจ้ห่มที่ 7 ร่วมกับตำรวจ สภ.แจ้ห่ม
ตรวจค้นเป้าหมาย  
1.เวลา 06.30 น. ตรวจค้นบ้านเลขที่ 100 บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองมาย พบสารเสพติดในปัสสาวะ และเลื่อยโซ่ยนต์จำนวน 1 เครื่อง
2.เวลา 11.00 น. ตรวจค้นบ้านเลขที่ 125 บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก พบยาเสพติดประเภท 5 กัญชาแห้งน้ำหนักจำนวน 2 กรัม 
3.เวลา 11.30 ตรวจสารเสพติดในร่างกายนายวินัย อยู่สุข บนถนนในหมู่บ้านแม่สุก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก พบสารเสพติดในปัสสาวะ
4.เวลา 12.00 น. ตรวจยึดยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 66 เม็ด
นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป