ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ลงพื้นที่ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ


 

วันที่  29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 - 13.00 น.


       โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบหลังเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือให้ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ(หมวกกันน็อครายวัน)โดยมีผลดำเนินการคือได้เจรจาไกล่เกลี่ยคู่กรณีจนตกลงกันได้โดยแบ่งชำระเป็นงวดสองสัปดาห์ครั้ง เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย