ตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
     

 วันที่ 28 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.


นายรณรงค์  เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.บ้านหมอ 2 ดำเนินการตามโครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ในพื้นที่ ต.ตลาดน้อย และ ต.บ้านหมอ  อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

    ผลการดำเนินการ ดังนี้ 
1. จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 10 เม็ด
2. พบผู้เสพ จำนวน 7 ราย จึงได้ทำประวัติเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป  และเวลา 22.30 น. ดำเนินการตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการและร้านคาราโอเกะในพื้นที่ ต.บางโขมด เพื่อกวดขันสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 4 ร้าน ได้แก่
1. ร้านโฟกัส บาร์
2. ร้านเรามีเรา คาราโอเกะ
3. ร้านพรเจริญ คาราโอเกะ
4. ร้านสรีระ คาราโอเกะ 
 ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำความผิด ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี