ตรวจค้นเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด 

วันที่ 28 ต.ค 63  เวลา 05.30 น.

นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้นำกำลังปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.งาว ลูกจ้าง ป.ป.ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว ดำเนินการปราบปรามยาเสพติด ตามแผนป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ปีงบประมาณ 2564 โดยตรวจค้นบ้านผู้ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 3 เป้าหมาย ผลการดำเนินการ ดังนี้
1.เวลา 06.30 น.ตรวจค้นเป้าหมายบ้านร้องพัฒนา ม.10 ต.บ้านร้องจับกุมผู้กระทำผิด 2 คน พร้อมยาบ้าประมาณ 100 เม็ด 
2.เวลา 07.30 น. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านปันพัฒนา ม.9 ต.ปงเตาจับกุมผู้กระทำผิด 2 คน พร้อมยาบ้า 463 เม็ด
3.เวลา 08.00 น.ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหนองเหียง ม.2 ต.นาแก จับกุมผู้กระทำผิด 1 คน พร้อมยาบ้า 118 เม็ด
จึงควบคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งดำเนินคดี สภ.งาว ต่อไป