ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.
ปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด


 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. ถึง 23.00น.

 
ได้ออกปฏิบัติการจับกุม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตพื้นที่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง  
1. ยาบ้า 14 เม็ด จำนวน 6 ราย ดังนี้

1.นายเชิดศักดิ์.  พันธมาศ
อายุ 22 ปี

ข้อหา. มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 12 เม็ด

2.นายอัษฎาวุธ. นาคนวล
อายุ 17 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 2 เม็ด

3.นายนัฐชัย.   เกือบกาศ
อายุ 31 ปี 

4.นายธีระวุฒิ. จำนิล
อายุ 46 ปี

5.นายเอกมล. สุภสร
อายุ 37 ปี

6.นายพิพัฒน์. โตเสริมกิจ
อายุ 24 ปี

ข้อหา ขับรถจักรยานต์โดยผ่านการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)มาก่อนโดยผิดกฎหมาย

รวมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 14 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.ราษีไศล และ พงส.สภ.ปรางค์กู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป