อำเภอ ไพรบึง จังหวัด ศรีสะเกษ
ตรวจร้านค้าจำหน่าย ดอกไม้ไฟ ประทัด


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น.


นาย ปราจิต  แก้วลา นายอำเภอไพรบึงได้มอบหมายให้นายธีระยุทธ ราชปึ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส อ.ไพรบึง ที่ 10 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ไพรบึง ออกตรวจร้านค้า ร้านสังฆภัณฑ์ เข้มงวดไม่ให้มีการจำหน่ายประทัด ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง และสิ่งผิดกฎหมายช่วงเทศกาลลอยกระทง กวดขันสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ และการมั่วสุมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการปฏิบัติ ไม่พบว่ามีการจำหน่าย ประทัด ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งผิดกฏหมาย