อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 น.  

นายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22  บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ  รพ.สต.บ้านร้องธาร  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไชยปราการ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (จุดตรวจฝาง)  และเจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา โดยตรวจคัดกรองโรคแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 แห่ง  ผลการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นไม่พบบุคคลต่างด้าวที่เสี่ยงต่อการติดโรคแต่อย่างใด  ทั้งนี้ได้กำชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด