ร่วมถวายผ้าพระกฐินกรมการปกครอง ประจำปี 2563 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร  จ.ลพบุรี


24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
 

     ท่านอธิบดีกรมการปกครอง ท่านรองอธิบดีกรมการปกครอง ท่านผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน และคณะผู้บริหารกรมการปกครอง ได้ร่วมถวายผ้าพระกฐินกรมการปกครอง ประจำปี 2563 ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี