จับกุมผู้ค้ายาเสพติด รวมของกลาง 1,408 เม็ด ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.

 

วันที่ 20 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. ถึง 22.30 น. 


ได้ออกปฏิบัติการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ. ร่วมกับศป.ปส.อ.กันทรารมย์ 
ในเขตพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 1,408 เม็ด กับอีก 29 ชิ้น

จำนวน 1 ราย ดังนี้ 1.นายสุรสิทธิ์.  พลเสนา อายุ 37 ปี

ผลตรวจปัสสาวะพบมี ผลบวก

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า จำนวน 18 เม็ด ยาบ้า จำนวน 29 ชิ้น พร้อมตรวจยึดยาบ้าอีกจำนวน 1,390 เม็ด รวมของกลาง ยาบ้าจำนวน 1,408 เม็ด กับอีก 29 ชิ้น

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.กันทรารมย์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป