ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุม

วันนี้ 19 ต.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุม จำนวน 2 กลุ่ม
1.กลุ่มปกป้องสถาบัน จำนวน 70 คน ณ บริเวณลานปูดำ การชุมนุมสิ้นสุดเวลา 18.58 น.
2.กลุ่มต่อต้านการทำงานของรัฐบาล จำนวน 200 คน  ณ บริเวณบันไดวัดแก้วโกรวราราม 
การชุมนุมสิ้นสุดเวลา 19.23 น.
เหตุการณ์การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบ ไม่มีความรุนแรงแต่อย่างใด