ปฏิบัติภารกิจตรวจแรงงานต่างด้าว จ.กระบี่


วันนี้ 19 ต.ค. 2563  เวลา 14.00 น.


         กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ปฏิบัติภารกิจตรวจแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานชาวพม่า อันเป็นการเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย และอาจนำเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covit-19) เข้ามายังจังหวัดกระบี่ ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.ร้านรับซื้อของเก่า โกหยาว พบแรงงานพม่า 13 คน
2.ศรีผ่องฟาร์ม พบแรงงานพม่า จำนวน 30 คน

ผลการปฏิบัติ พบแรงงานพม่า แต่เป็นแรงงานที่มาทำงานในจังหวัดกระบี่เป็นเวลานาน ไม่ได้เดินทางเข้ามาใหม่ จึงไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยงในการเป็นลักษณะแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าแต่อย่างใด