ค้นบ้านเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติด

ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

สายด่วน  043-777323
 

 

วันที่  19 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.
 


        โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอโกสุมพิสัยลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลังมีผู้ร้องเรียนผ่านสายด่วน 043-777323 จำนวน 2 จุด ที่บ้านศรีสุข ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัยโดยมีผลดำเนินการคือตรวจปัสสาวะพบผู้เสพจำนวน 5 รายจึงควบคุมตัวนำส่ง ศูนย์คัดกรองเพื่อรับการบำบัดต่อไป