จัดระเบียบสถานประกอบ จ.ศรีสะเกษวันที่ 15/10/63 เวลา 22.00 น.


          นายคมป์  สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ ได้มอบหมายให้นายจุติเพชร  บุญเนตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ขุนหาญร่วมกันออกจัดระเบียบสังคมและตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ ทั้งนี้ได้กำชับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามคำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่22/2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในระหว่างออกตรวจยังไม่พบการกระทำผิดกฏหมายแต่อย่างใด